Steinfluer

Steinfluer er en insektorden. Cirka 1700 arter er kjent i verden, hvorav 35 finnes i Norge. De er primitive insekter med bredt hode, lange følere, lang kropp og to par klare vinger med rikt årenett. Steinfluer er dårlige flygere og fjerner seg lite fra vannløp, hvor larvene klekkes. De fleste tar ikke fast næring, noen lever av alger og lav. Hos noen arter har ett eller begge kjønn reduserte vinger. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Steinfluer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel