Døgnfluer

Døgnfluer, insektorden. Ca. 3000 kjente arter i verden, i Norge er det nå registrert 48 arter. Døgnfluene regnes som den mest primitive av de nålevende, vingete insekter. Døgnfluene er spinkelt bygd, inntil 20 mm lange, de fleste med to par klare vinger. Bakvingene er små og kan mangle. I hvilestilling står vingene rett opp fra ryggen. Følerne er små, men forbena kan være forlenget og holdes fremover. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Døgnfluer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel