Proturer

Proturer, orden av entognater innen heksapoder. De ble tidligere regnet som insekter, men danner nå entognatene sammen med tohaler og spretthaler. Det er  kjent ca. 600 arter i verden, hvorav bare to fra Norge. Sammen med børstehaler regnes ofte disse primitive ordenene med til urinsektene, som alle er vingeløse. Proturer er ganske små, bare 0,5- 2 mm lange. Hele artikkelen

Ny artikkel