Skuespillere i norsk film- og teaterhistorie

Siden oppstarten på begynnelsen av 1900-tallet har norsk film hatt en stor utvikling og gjennomgått mange endringer. Perioder med motgang og lav produksjon har gjennom årene blitt avløst av oppgangstider, med statlig finansiering, økte besøkstall på kino og internasjonal kommersiell suksess.Fiskerlivets farer, et drama som antas innspilt i 1907, regnes ofte som den første norske spillefilmen. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Skuespillere i norsk film- og teaterhistorie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 268 artikler: