Reggae

Reggae er en musikkform fra Jamaica, utviklet blant den fattige, svarte befolkningen. Den er en særegen syntese av tradisjonell afrikansk musikk som er blitt modifisert av slavenes etterkommere, mento, som er den jamaicanske varianten av calypso, og rhythm and blues fra USA. Denne blandingen resulterte først i en stil som ble kalt ska, deretter i en langsommere variant, rock steady, og så i den enda langsommere reggae, som igjen har utviklet diverse stilretninger, som toasting (reggaeversjonen av rap), dub (instrumentalreggae) og dancehall. Hele artikkelen