Ugler

Ugler er en orden av særpregede fugler. De fleste artene er nattaktive og det er derfor ikke så ofte vi ser ugler. På ettervinteren har vi imidlertid gode muligheter til å komme i kontakt med flere av artene. Med sin særegne sang markerer de da eierskap til sine territorier.Ugler lever hovedsakelig av små pattedyr og fugler, og de fleste arter jakter i mørket. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rolf Terje Kroglund

Nord universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 18 artikler:

U

  1. ugler