Luftfartens organisasjoner

Luftfart, ferdsel med luftfartøyer, i henhold til FN's utarbeidede luftfartsbestemmelser. Det er oppnevnt et eget FN-styrt organ for luftfart, som betegnes ICAO (International Civil Aviation Organization). I Norge er Samferdselsdepartementet øverste myndighet for luftfart. Departementet utøver sin myndighet blant annet gjennom Avinor og Luftfartstilsynet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Luftfartens organisasjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt