Motorskip

Motorskip er en fellesbetegnelse på skip som benytter dieselmotor til fremdrift, i motsetning til dampskip. Eldre motorskip benytter én stor motor med rundt 100 omdreininger per minutt direkte koblet til propellakselen, mens nyere skip ofte har såkalte medium speed-anlegg med flere, hurtigløpende motorer (cirka 500 omdreininger/min) som via en transmisjon med reduksjonsgir driver én eller to propeller, ofte med vribare blader. Hele artikkelen