Motorskip

Motorskip, fork. M/S, fellesbetegnelse på skip som benytter dieselmotor til fremdrift, i motsetning til dampskip. Eldre motorskip benytter én stor motor med ca. 100 omdreininger/min direkte koblet til propellakselen, mens nyere skip ofte har såkalte medium speed-anlegg med flere, hurtigløpende motorer (ca. 500 omdreininger/min) som via en transmisjon med reduksjonsgir driver én eller to propeller, ofte med vribare blader. Hele artikkelen