Undervannsarkeologi

Marinarkeologi eller maritimarkeologi er et fagfelt innen arkeologien rettet mot studier av menneskers forhold til, og bruk av, hav og sjø i alle perioder av kulturhistorien. Foruten kulturminner langs kysten, slike som graver, sjømerker, havner og båtnaust med fellesbetegnelse kystkultur, er det særlig skipsvrak på havets bunn som er marinarkeologiens hovedfokus. Hele artikkelen

Ny artikkel