Geologi og landformer i Europa

Europa er et klassisk eksempel på hvordan et stort landområde (kontinent) har vokst i løpet av geologisk tid ved at yngre fjellkjeder er blitt sveiset fast til et eldre kjerneområde: I nord finner man den eldste berggrunnen i Det baltiske skjold, som mot vest er begrenset av Den kaledonske fjellkjede. I sør har først Den hercynske fjellkjede sveiset seg fast og siden Den alpine fjellkjede. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Geologi og landformer i Europa

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 242 artikler: