Revmatologi er læren om revmatiske sykdommer.En godkjent spesialist i revmatologi kalles en revmatolog. For å bli revmatolog må en være lege. I tillegg krever det norske Helsedirektoratet definerte tjenester innen indremedisin og revmatologi, samt oppfylte kompentasemål. Etter medisinstudium vil en spesialistutdanning i revmatolog i praksis vare 6,5 år eller mer.Det var 200 yrkesaktive leger med godkjent spesialisering i revmatologi i Norge i 2022. Hele artikkelen

Ny artikkel