Geologi og landformer i Afrika

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 582 artikler: