Patologi

Fagansvarlig

Borghild Roald

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 255 artikler:

U

  1. ulcus