Patologi

Patologi er læren om sykdom. Patologi undersøker og forsøker å forklare hvordan ulike sykdommer og skader forandrer celler og vev og dermed også funksjonen til vevet, organene og kroppen. . Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel