Kvænangen

Kvænangen er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Kommunen ligger lengst nordøst i fylket. Den omfatter fastlandet på begge sider av fjorden Kvænangen og øyene i denne, samt dal- og fjellstrøkene innenfor fjordbotnen. Herfra strekker kommunen seg vel 30 kilometer videre sørøstover omtrent til vannskillet mot Alta-Kautokeinovassdraget. Kvænangen ble opprettet i 1863 som egen kommune ved utskilling fra Skjervøy. Hele artikkelen