Tysfjord

Tysfjord kommune – Divtasvuona suohkan (lulesamisk), kommune i Nordland fylke, i søndre del av Ofoten, på sørsiden av Vestfjordens innerste del. Den består av områdene omkring Tysfjorden og dens armer, og strekker seg sørøstover til grensen mot Sverige. Ved Tysfjordens innerste arm, Hellmofjorden, ligger Hellmobotn bare 6,3 km fra grensen.Tysfjord ble opprettet som egen kommune 1869 ved deling av daværende Lødingen kommune etter Vestfjorden. Hele artikkelen