Tysfjord

Tysfjord var en kommune i Nordland. I 2020 ble den nordre delen av Tysfjord slått sammen med Narvik kommune og den søndre med Hamarøy kommune. Sammenslåingene var del av en landsomfattende kommunereform. Tysfjord ligger i søndre del av Ofoten, på sørsiden av Vestfjordens innerste del. Den tidligere kommunen omfattet områdene omkring Tysfjorden og dens armer, og strakte seg sørøstover til grensen mot Sverige. Hele artikkelen