Fosnes

Fosnes var en kommune i Trøndelag. Den ble i likhet med Namdalseid innlemmet i Namsos kommune 1. januart 2020. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Ved sammenslåingen hadde Fosnes ca. 600 innbyggere og dekket et landareal på 473 km². Den tidligere Fosnes kommune lå nord for Namsos. Den omfatter øya Jøa (55 km²), nordre del av øya Elvalandet og fastlandet østover på begge sider av det 29 km lange Salsvatnet. Hele artikkelen

Ny artikkel