Orkdal var en kommune i Trøndelag. Den ble slått sammen med Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord i 2020 til Orkland kommune. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Orkdal kommune eksisterte fra 1837 til 2019, og var fra 1920 til 1962 delt i tre kommuner: Orkdal, Orkanger og Orkland. Fra 1963 ble også Geitastrand lagt til. Hele artikkelen

Ny artikkel