Sandøy

Sandøy, kommune i Møre og Romsdal, ligger ytterst på Romsdalskysten og består av i alt 871 store og små øyer, hvorav seks er bebodde. Største øy er Harøya. Ut mot havet i nord ligger Ona/Husøy med Onakalven og Ona fyr i selve Onaværet, i nordøst Sandøya og Finnøya og i øst Orta ved den nordre enden av Harøyfjorden som fører sørover øst for Harøya. Hele artikkelen

Ny artikkel