Sandøy

Sandøy, kommune i Møre og Romsdal, ligger ytterst på Romsdalskysten og består av i alt 871 store og små øyer, hvorav seks er bebodde. Største øy er Harøya. Ut mot havet i nord ligger Ona/Husøy med Onakalven og Ona fyr i selve Onaværet, i nordøst Sandøya og Finnøya og i øst Orta ved den nordre enden av Harøyfjorden som fører sørover øst for Harøya.Kommunen ble opprettet 1867 ved utskilling fra daværende Aukra kommune. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 5 artikler:

O

  1. Ona