Eid

Eid var en kommune i Sogn og Fjordane. Den ble slått sammen med Selje i 2020 og ble en del av Stad kommune i Vestland fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Eid omfatter områdene omkring Eidsfjorden, som er en 13 kilometer lang fjordarm av Nordfjorden. I vest strekker Eid seg til nordbredden av Nordfjord vestover til Lefdal og i øst går stedet til områdene nord for Hundvikfjorden og Utfjorden, samt Eidsdalen og områdene omkring vestre del av Hornindalsvatnet. Hele artikkelen

Ny artikkel