Eid

Eid er en kommune i Nordfjord, Sogn og Fjordane. Kommunen omfatter områdene omkring Eidsfjorden, som er en 13 km lang fjordarm av Nordfjorden. I vest strekker kommunen seg til nordbredden av Nordfjord vestover til Lefdal og i øst går den til områdene nord for Hundvikfjorden og Utfjorden, samt Eidsdalen og områdene omkring vestre del av Hornindalsvatnet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 artikler:

L

  1. Lote