Naustdal

Naustdal er en kommune i Sogn og Fjordane. Kommunen omfatter nordsiden av Førdefjorden og den egentlige Naustdalen, som strekker seg som en kile 35 km nordøstover mellom høye fjell. Fjellene danner grensen til Gloppen i nord og Førde/Jølster i sør.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 3 artikler: