Jølster

Jølster er en kommune i indre del av Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke. Jølster omfatter områdene omkring Jølstravatnet og øvre del av avløpet herfra, Jølstra. I nord stikker søndre del av Breimsvatnet (Førdefjorden) inn i kommunen (overført 1964), og i nordøst Stardalen med Storelva som har avløp til Breimsvatnet. I øst når Jølster opp til toppen av Jostedalsbreens platå.Jølster, Naustdal, Førde og Gaular kommuner har blitt enige om å slå seg sammen til Sunnfjord kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 11 artikler:

Å

  1. Ålhus