Gaular

Gaular var en kommune i Sogn og Fjordane fylke. Den ble i 2020 en del av Sunnfjord kommune, etter å ha blitt slått sammen med Førde, Jølster og Naustdal, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Gaular er ei jordbruksbygd med den betydelige lakseelva Gaula. Kommunen omfattet den innerste delen av Dalsfjorden og Gaulas dalføre østover til Haukedalsvatnet (297 meter over havet), samt sidedalen Eldalen. Hele artikkelen

Ny artikkel