Gaular

Gaular er en kommune i Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke. Gaular er ei jordbruksbygd med den betydelige lakseelva Gaula. Kommunen omfatter den innerste del av Dalsfjorden og Gaulas dalføre østover til Haukedalsvatnet (297 moh.), samt sidedalen Eldalen.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 14 artikler:

H

  1. Hestad