Balestrand

Balestrand var en kommune i Sogn og Fjordane fylke. Den ble i 2020 en del av Sogndal kommune, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var del av den landsomfattende kommunereformen. Kommunegrensene ved sammenslåingen i 2020 ble fastlagt i 1964 og 2000. Kvamsøy sogn ble i 1964 overført fra Vik kommune og Vangsnes sogn til Vik. Hellaområdet øst for Fjærlandsfjordens munning ble samtidig overført til Leikanger kommune. Hele artikkelen

Ny artikkel