Modalen

Modalen, kommune i Hordaland fylke, i Nordhordland, ligger omkring Romarheimsfjorden og dens forlengelse Mofjorden som utgjør Osterfjordens innerste arm. Innenfor fjordbotnen omfatter kommunen den egentlige Modalen som strekker seg 16 km i nordøstlig, senere nordlig retning, samt fjellområdene på begge sider. Kommunen er landets nest minste etter folketall.Modalen ble opprettet som kommune i 1909 ved utskillelse fra daværende Hosanger og fikk sine nåværende grenser i 1964 da Eksingedalen sogn ble avgitt til Vaksdal kommune og Romarheimsdalen i vest til Lindås kommune.Modalen grenser til Lindås i sørvest, Masfjorden i nordvest, Høyanger og Vik i Sogn og Fjordane i nord og Vaksdal i sørøst.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 3 artikler: