Samnanger

Samnanger er en kommune i Vestland fylke, omkring indre del av Samnangerfjorden øst for Bergen, samt Storelvas dalføre nordøstover til vannskillet mot Vaksdal kommune og dens tilløp, Frølandselva, til vannskillet mot Kvam kommune i øst.Samnanger kommune ble opprettet i 1907 ved utskillelse fra Os. Siden har kommunen hatt uendrete grenser. Samnanger grenser til Vaksdal i nordvest og nord, Kvam i øst, Fusa i sør og Bergen og Os i sørvest.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Samnanger

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt