Samnanger

Samnanger er en kommune i Hordaland fylke, omkring indre del av Samnangerfjorden øst for Bergen, samt Storelvas dalføre nordøstover til vannskillet mot Vaksdal kommune og dens tilløp, Frølandselva, til vannskillet mot Kvam kommune i øst.Samnanger kommune ble opprettet i 1907 ved utskillelse fra Os. Siden har kommunen hatt uendrete grenser. Samnanger grenser til Vaksdal i nordvest og nord, Kvam i øst, Fusa i sør og Bergen og Os i sørvest.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 artikler:

T

  1. Tysse