Bjerkreim

Bjerkreim, kommune i Rogaland fylke, i nordre del av Dalane. Bjerkreim omfatter størstedelen av Bjerkreimsvassdragets nedbørfelt og strekker seg østover til grensen mot Vest-Agder. Mindre områder helt i vest har avløp til elvene Figgjo og Ogna. Kommunen ble opprettet 1837 ved inføringen av det kommunale selvstyret og fikk sine nåværende grenser 1965 da Nedre Maudal ble overført til Gjesdal kommune.Bjerkreim grenser til Gjesdal i nord, Sirdal i Vest-Agder i øst, Eigersund i sør og Hå og Time i vest.. Hele artikkelen

Ny artikkel