Songdalen

Songdalen var en kommune i Vest-Agder fylke. Den ble i 2020 en del av Kristiansand kommune, etter å ha blitt slått sammen med Kristiansand og Søgne, og ble samtidig en del av Agder fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Songdalen omfattet hele Songdalselvas dalføre ovenfor tettstedet Volleberg vest for Kristiansand, samt heiene omkring. Hele artikkelen

Ny artikkel