Songdalen

Songdalen, kommune i Vest-Agder fylke, vest for Kristiansand, omfatter hele Songdalselvas dalføre ovenfor tettstedet Volleberg vest for Kristiansand samt heiene omkring. Lengst nordvest omfatter kommunen et område øst for Mannflåvatnet i Mandalselva.Songdalen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Greipstad og Finsland (unntatt Klevelandområdet i Mandalen) samt en mellomliggende del, Eikeland krets av tidligere Øvrebø kommune.Songdalen grenser etter dette i vest og nord til Marnardal, i øst til Vennesla, i sørøst til Kristiansand og i sørvest til Søgne.Songdalen, Kristiansand og Søgne har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 artikler: