Partåete klovdyr

Partåede klovdyr, eller partåede hovdyr, Artiodactyla, er en pattedyrorden med mer enn 200 nålevende arter. De varierer i størrelse fra 1,7–2,6 kg hos dvergmoskusdyrene til over 4000 kg hos flodhesten og over fem meter høyde hos sjiraffen. Partåede klovdyr forekommer i en gradient av meget skiftende biotoper, og er utbredt i alle verdensdeler bortsett fra Australia og Antarktis. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Partåete klovdyr

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt