Partåete klovdyr

Partåede klovdyr, eller partåede hovdyr, Artiodactyla, pattedyrorden med mer enn 200 nålevende arter. Varierer i størrelse fra 1,7–2,6 kg hos dvergmoskusdyrene til over 4000 kg hos flodhesten og over 5 m høyde hos sjiraffen. Forekommer i en gradient av meget skiftende biotoper, og er utbredt i alle verdensdeler bortsett fra Australia og Antarktis. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Partåete klovdyr

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 10 kategorier:

  1. Dvergmoskusdyr
  2. Flodhestfamilien
  3. Hjortefamilien
  4. Kamelfamilien
  5. Moskushjorter
  6. Navlesvin
  7. Oksefamilien
  8. Prærieantiloper
  9. Sjiraffamilien
  10. Svinefamilien

Inneholder 3 artikler: