, kommune i midtre del av Telemark. Kommunen ligger omkring Bøelva mellom Seljordsvatnet og Norsjø, og grenser til Seljord i vest, Notodden i nord, Sauherad i øst og Nome i sør. Bø og Sauherad har gjensidig vedtak om sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Endelig vedtak om kommunestruktur i fylket blir fattet av Stortinget våren 2017.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Inneholder 3 artikler: