Re

Re, kommune i Vestfold, opprettet 2002 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Våle og Ramnes. Kommunen omfatter en kort kyststrekning mellom Holmestrand og Horten med Langøya i fjorden utenfor, og strekker seg mot sørvest til åsene mot Lågendalen. I nord grenser kommunen til Hof og Holmestrand, i øst til Horten, i sør til Tønsberg og Stokke, i sørvest til Andebu og i vest til Lardal.I juni 2016 vedtok kommunestyret at kommunen skal slå seg sammen med enten Tønsberg, Horten eller den nye Holmestrand kommune (Holmestrand, Hof og Sande), som var interesserte i en slik sammenslåing. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Inneholder 14 artikler: