Primater

Fagansvarlig

Torfinn Ørmen

OsloMet - Storbyuniversitetet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 89 artikler: