Pungdyr

Pungdyr, pattedyrorden med i alt 18 familier. De ulike familiene er meget forskjellige og har bare de primitive forplantningsforholdene felles. Morkake mangler eller er ufullkommen. Ungene fødes på et meget tidlig trinn og tilbringer et annet, lengre fosterliv i en mer eller mindre utviklet pung (marsupium) på morens buk, fastsugd til dievorter. Pungen tjener som oppholdssted for ungene også etter at de kan ernære seg selv.Karakteristisk for begge kjønn er de såkalte pungben, langstrakte knokler som rager frem fra underlivsbenet, og som tjener til støtte for pungen eller bukveggen. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Pungdyr

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 50 artikler:

N

  1. numbat

Q

  1. quocca