Vestre Slidre

Vestre Slidre, kommune i Innlandet fylke, i Valdres, opprettet 1849 ved deling av daværende Slidre herred i Øystre og Vestre Slidre herred. Kommunen omfatter Begnavassdragets vestre hoveddalføre nord for Fagernes samt fjellområdene på begge sider, videre øvre del av Tisleivassdraget og grenser her mot Hemsedal. I hoveddalføret ligger den lange, smale Slidrefjorden, og ved nordenden av denne går grensen mot Vang kommune. Hele artikkelen

Ny artikkel