Ringebu

Ringebu, kommune i Oppland fylke, i Gudbrandsdalen, 40–65 km nord for Lillehammer, størsteparten på østsiden av dalen. Kommunen grenser i vest mot Sør-Fron, grensen følger elven Frya et langt stykke. I nord og øst grenser den mot Stor-Elvdal i Hedmark, grensen går dels langs, dels øst for vannskillet mot Østerdalen. Imsdalen har avløp til Glomma, men en stor del ligger i Ringebu. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 4 artikler: