Rendalen

Rendalen er en kommune i Innlandet fylke (tidligere i Hedmark). Den omfatter hovedsakelig elva Renas dalføre med fjellviddene rundt fra sørenden av Storsjøen (252–248 meter over havet) til Tylldalen, og strekker seg østover til dalbrynet ned mot Trysilvassdraget. I nordøst omfatter kommunen Sølendalen helt til Femundselva i Trysilvassdraget, i nordvest ligger Hanestad sogn i Glåmas dalføre mellom Atna og Barkald. Hele artikkelen