Spurvefugler

Spurvefugler er en gruppe fugler som omfatter mer enn halvparten av alle nålevende fuglearter. De er er overveiende små fugler. Noen eksempler på spurvefugler er spurver, troster, meiser og kråke. En særpreget gruppe blant spurvefuglene er svaler. Foten til spurvefuglene er en sittefot med fire tær, hvorav den ene vender bakover. Ungene fødes nakne og er utpregede reirboere (se fuglereir). Hele artikkelen

Ny artikkel