Spurvefugler

Fagansvarlig

Terje Laskemoen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 24 kategorier:

 1. Astrildfamilien
 2. Buskspurvfamilien
 3. Erlefamilien
 4. Finkefamilien
 5. Fluesnapperfamilien
 6. Fuglekongefamilien
 7. Gressangere
 8. Jernspurvfamilien
 9. Kardinalfamilien
 10. Kotingaer
 11. Kråkefamilien
 12. Lerkefamilien
 13. Meisefamilien
 14. Parulaer
 15. Sangerfamilien
 16. Spettmeisfamilien
 17. Spurvefamilien
 18. Stjertmeisfamilien
 19. Stærfamilien
 20. Svalefamilien
 21. Trekryperfamilien
 22. Trostefamilien
 23. Trupialfamilien
 24. Varslerfamilien

Inneholder 90 artikler:

E

 1. enker