Nord-Odal

Nord-Odal, kommune i Hedmark fylke, som ligger mellom Øvre Romerike (Eidsvoll) i vest og Solør (Åsnes og Grue) i øst. Den omfatter jord- og skogbrukstraktene omkring den nordlige delen av Storsjøen (129 moh.), og de to dalførene som munner ut i den, ved Sand i vest og Mo i øst.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 4 artikler:

O

  1. Odalen