Nord-Odal

Nord-Odal, kommune sørøst i Innlandet fylke, mellom Øvre Romerike (Eidsvoll) i vest og Solør (Åsnes og Grue) i øst. Den omfatter områdene omkring den nordlige delen av Storsjøen (129 meter over havet) og de to dalførene som munner ut i den, ved Sand i vest og Mo i øst. . Hele artikkelen

Ny artikkel