Løten

Løten er en kommune i Hedmark fylke, den østligste av bygdene på den egentlige Hedmarken, mellom Mjøsa og Østerdalen. Kommunen grenser til Hamar i vest, Stange i sørvest, Våler i sørøst, Elverum i øst og Åmot i nord. Kommunen har en langstrakt form, den er 50 km lang i retning nord–sør og bare 15 km bred på midten. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 3 artikler: