Gjøkfugler

Gjørfugler er en fugleorden som omfatter gjøkfamilien. Karakteristisk er 8–10 halefjær, kort og kraftig nebb, lang hale. De fleste artene holder til i trær, noen er bakkelevende. Ordenen er utbredt over hele verden.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bård Gunnar Stokke

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 8 artikler:

A

  1. anier