Rygge

Rygge var en kommune i daværende Østfold fylke, på østsiden av Oslofjorden, som eksisterte fra 1837 til 2019. Kommunen ble slått sammen med Moss kommune i 2020, og ble samtidig en del av Viken fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Rygge ble opprettet som kommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Kommunen hadde uendrede grenser til 1938, da det ble avstått et område med 2154 innbyggere til Moss; siden var grensene uendret. Hele artikkelen

Ny artikkel