Pingviner

Pingviner er en orden av fugler med 17 arter på den sørlige halvkule, mange omkring selve Antarktis. De kan ikke fly, men er dyktige svømmere.Pingvinene kan oppnå en undervannshastighet på 30–40 km i timen, og kan være under vann i inntil ca. 18 minutter. Den største arten, keiserpingvinen, kan dykke ned til 265 meter.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Norith Eckbo

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 13 artikler: