Umotorisert transport

Transport, forflytning av gods eller passasjerer fra et sted til et annet (se samferdsel); forsendelse; i regnskap overføring av sum fra en side til den neste; overdragelse av fordring, verdipapir o.l. (se cesjon), også påtegningen om slik overdragelse. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Umotorisert transport

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt