Umotorisert transport

Transport, forflytning av gods eller passasjerer fra et sted til et annet (se samferdsel); forsendelse; i regnskap overføring av sum fra en side til den neste; overdragelse av fordring, verdipapir o.l. (se cesjon), også påtegningen om slik overdragelse.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Umotorisert transport

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 23 artikler:

P

  1. pulk

V

  1. vogn