Ormeøgler

Ormeøgler, krypdyrunderorden i ordenen skjellkrypdyr. Øgler som enten er helt lemmeløse og mangler skulder- og bekkenbelte, eller har «ørelignende» forlemmer (Bipedidae). Huden er delt opp i skjellignende, kvadratiske felter. Kroppen er slangelignende, 15–35, sjelden inntil 75 cm lang. Ormeøglene lever underjordisk, hvor de borer trange ganger. De er blinde og har bare én lunge. Hele artikkelen

Ny artikkel