Firmaer og organisasjoner innen bygg og anlegg

Bygg og anlegg, fellesbetegnelse for all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger samt bygging og reparasjon av anlegg. Omfatter også bygging av boreplattformer i betong og montering og oppføring av prefabrikkerte bygninger og andre konstruksjoner. Bygg- og anleggsvirksomheten er utsatt for betydelige konjunktursvingninger. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Firmaer og organisasjoner innen bygg og anlegg

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 9 artikler: