Bygg- og anleggsfirmaer

Bygg og anlegg, fellesbetegnelse for all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger samt bygging og reparasjon av anlegg. Omfatter også bygging av boreplattformer i betong og montering og oppføring av prefabrikkerte bygninger og andre konstruksjoner. Bygg- og anleggsvirksomheten er utsatt for betydelige konjunktursvingninger. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rolf Bryhn

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 8 artikler:

N

  1. NCC AB