Havneteknikk

Havn er et avgrenset område ved kyst, elv eller innsjø der båter og fartøy kan ankre opp eller legge til ved brygge eller terminalanlegg, beskyttet for vær og vind av naturgitte landskapsformasjoner eller av menneskeskapte anlegg som molo, bølgebryter eller lignende. I sjøfartshistorien inkluderer begrepet havn også sjøbassenger langs kysten, som en poll, bukt eller vik, som ved sin naturgitte form har gitt sjøfarende trygge ankringsmuligheter for natten eller ved dårlig vær, derav uttrykket «søke en trygg havn». I moderne tid er de samme bassengene populære steder for fritidsbåter. Hele artikkelen

Ny artikkel