Havneteknikk

Havn, i nautisk forstand et område ved kyst eller elvemunning som er beskyttet mot vind og sjø slik at fartøyer kan ligge trygt fortøyd eller til ankers. En god naturlig havn vil være omgitt av land eller holmer, og ha ett eller flere innløp med tilstrekkelig bredde og dybde. Havnene fra seilskipsepoken lå gjerne der skjærgården danner seilløp i flere retninger, slik at skutene alltid kunne komme ut eller inn uten å krysse mot vinden.Kunstige havner bygges på steder hvor naturlige havner mangler, men der det er et sterkt behov for anløp av fartøyer, f.eks. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Havneteknikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel