Bruskfisk

Bruskfisk er fisk som hører til en klasse av virveldyr hvor skjelettet består av brusk. De utgjør en gammel gruppe av fisker.Bruskfisk har flere store gjellespalter, huden er oftest besatt med tenner, og luktesansen er særlig velutviklet. De har indre befruktning, og er dels eggleggende og dels levendefødende. Hannene har parete paringsorganer, som vesentlig er omdannelse av bukfinnene.Klassen bruskfisk inndeles i to underklasser:haier og skater (Elasmobranchii)helhoder (Holocephali).Disse omfatter til sammen 10 ordener og ca. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 2 kategorier:

  1. Haier og skater
  2. Helhoder

Inneholder 1 artikler: