Tamkatten, Felis catus, er en dyreart som er nær beslektet med villkatt, en rovdyrart i kattefamilien. Tamkatten var tidligere regnet som en underart av villkatt og var da betegnet som Felis silvestris catus. Katten er i dag det vanligste selskapsdyret i Norge og Vest-Europa. Det er anslått at det per 2020 er cirka 750 000 eide katter i Norge fordelt på vel 400 000 husstander. Hele artikkelen