Katt

Tamkatten, Felis silvestris catus, underart av villkatt, rovdyrart i kattefamilien; regnes av og til som egen art og betegnes da bare Felis catus.Katten er i dag det vanligste selskapsdyret i Norge og i Vest-Europa. Det er anslått at det er ca. 770 000 eide katter i Norge fordelt på vel 400 000 husstander (pr. 2016). De aller fleste er huskatter som avler seg selv mer eller mindre fritt, mens et lite mindretall er rasekatter som avles i egne katteoppdrett etter definerte rasestandarder.Skjelettet viser små variasjoner mellom rasene, men skallens form og halelengde varierer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjarne O. Braastad

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 53 artikler:

H

  1. havana

P

  1. perser