Galopp

Galopp, hestens naturlige måte å bevege seg hurtig på. Består av en rekke sprang, hvor frem- og bakbenet på den ene siden stadig settes ned foran bena på den andre siden. I en høyregalopp er høyresidens ben fremst, i en venstregalopp venstresidens ben. Se figur over de forskjellige faser i en venstregalopp. Etter farten skjelner man mellom samlet galopp, kort galopp og økt galopp. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Pernille Henriksbø Markussen

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 14 artikler:

J

  1. jockey

O

  1. oaks