Bjørnedyr

Bjørnedyr utgjør en egen rekke i dyreriket. De er små, mikroskopiske dyr, 0,2 - 0,8 mm lange, de største opptil 2 mm lange. De har en fasong som kan minne om en bjørn.  Finnes på land i moser, lav og jord, og i sedimenter i fersk- og saltvann. De er utbredt over hele jorden, inkludert Antarktis, og er kjent for sin overlevelsesevne. Bjørnedyr har levd på jorden siden Karbon for mer enn 520 millioner år siden. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 1 artikler: