Leddyr

Leddyr, dyrerekke av virvelløse dyr, med insekter, edderkoppdyr og krepsdyr som de største gruppene.De ca. 1 million kjente artene leddyr utgjør omtrent 80 % av alle kjente dyrearter. Antallet individer er enormt. Leddyrene varierer i størrelse fra de minste insektene (noen snylteveps) og midd, som er ca. 0,2 mm, til den japanske kjempekrabben, hvor hannens første gangben blir over 1 meter lange.Leddyrene stammer antagelig fra leddormer eller lignende former. Blant leddyrene finner man trolig de eneste virvelløse dyr som helt er tilpasset landlivet, og de eneste virvelløse dyr som kan fly, noe som har muliggjort en sterk økologisk spredning.De fleste leddyr har bein, fra seks hos insektene til flere hundre hos noen tusenbeinarter.Fellestrekk er at kroppen er inndelt i avsnitt eller ledd, men det varierer hvordan inndelingen er. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 kategorier:

  1. Chelicerater
  2. Heksapoder
  3. Krepsdyr
  4. Mangefotinger

Inneholder 2 artikler:

L

  1. leddyr